همکاري و تفاهم نامه ها (2)

عضویت و تفاهم نامه ها

جایزه المصطفی (ص)
(MIU)
اتحاديهی دانشگاه‌هاي آسيا و اقيانوسيه
(AUAP)
اتحاديهی دانشجويانجهاناسلام
(
Rohama)
اتحاديه ی بين‌المللي رؤساي دانشگاه‌ها
(IAUP)
اتحاديهی بين‌المللي دانشگاه‌ها
(IAU)
اتحاديهی دانشگاههايجهان اسلام
(FUIW)

 

 

Wasiliana nasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

Chaneli zinazofikika

Kuchati mtandaoni

x

Kujiunga na vipeperushi